Je boodschap overtuigt met een profstemNatuurlijk weten we allemaal dat het gebruik van de stem héél bepalend is voor het overbrengen van een boodschap.

Wat minder mensen weten: daarbij gaat het minder om hoe de stem zelf klinkt, en meer om hoe hij wordt ingezet.

Bekend was al dat hoe sneller en luider je praat, des te betrouwbaarder de spreker overkomt. Nu is uit onderzoek ook gebleken wanneer er gebruik wordt gemaakt van spreektechnieken ook de boodschap zélf beter overkomt.

Proefpersonen in het onderzoek moesten sprekers op bepaalde punten kwalificeren – bijvoorbeeld 'wekt vertrouwen' – en hun eigen houding ten opzichte van het standpunt in de boodschap aangeven.

Enkele uitkomsten van onderzoek:

• Sprekers die sneller spreken, wekken meer vertrouwen op dan sprekers die langzaam spreken.
• Sprekers bij wie de intonatie aan het einde van zinnen omlaag gaat, wekken meer vertrouwen op dan sprekers bij wie de intonatie aan het einde van zinnen omhoog gaat.
• Sprekers die spreken op een lagere toonhoogte, wekken meer vertrouwen op dan sprekers die spreken op een hogere toonhoogte.

Hoé een stem wordt ingezet, speelt dus een rol bij de geloofwaardigheid van de boodschap.

En, goed nieuws: onze voice-overs weten precies hoe dit moet!

Meer weten? Lees hier de resultaten van het onderzoek 'Speech rate, intonation, and pitch: Investigating the bias and cue effects of vocal confidence on persuasion' van Guyer, Fabrigar en Vaughan-Johnston.